Archiv: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
www.kvark.cz
KVARK AG

Vážení návštěvníci,

přinášíme vyúčtování a zhodnocení prvního ročníku Drslavského léta, projektu, jehož hlavním cílem bylo pozvednout kulturně společenský život, podpořit mezigenerační setkávání a sounáležitost na ose děti-rodiče-prarodiče, navázat na tradici tanečních zábav sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, a v neposlední řadě podpořit a motivovat spolky a sdružení zde působící. Několik akcí mělo sportovně-soutěžní a také vzdělávací podtext a významnou roli hrál i charitativní rozměr daný partnerstvím obce s nadací Josefa Zimovčáka Na kole dětem.

K naplnění těchto odvážných cílů bylo potřebné zajistit finanční prostředky a zde bych chtěl ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří byli štědří a umožnili nám uskutečnit původní záměr tak, jak jsme si představovali. Jistota finančních prostředků, které jsme pak mohli reinvestovat do jednotlivých akcí, "rozvázala ruce" nejenom obci Drslavice jako hlavnímu pořadateli produkcí, ale především pořádajícím spolkům. Ty nemuseli mít obavy o to, že prodělají a důležité také bylo, že jsme si mohli dovolit "mnoho muziky za málo peněz" - jednotná cena vstupného 50,- Kč u tanečních zábav byla vskutku lidová. Tím jsme vytvořili i předpoklad vysoké návštěvnosti a tím i potenciálního zisku, který do poslední koruny zůstával v kapsách pořádajících spolků a sdružení. Konstatuji, že se podařilo tyto naše představy a původní předpoklady beze zbytku realizovat, a osobně z toho mám velkou radost.

Úvodem předkládaného vyúčtování bych chtěl konstatovat, že na příjmové straně nejsou zohledněny příjmy ze vstupného a prodeje jednotlivých pořádajících spolků a sdružení, které zůstaly v jejich pokladnách a jejich výše nás ani nezajímala. Příjmy a výdaje tvoří pouze položky, které protekly rozpočtem obce a jsou tedy předmětem jejího hospodaření. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které probíhá v těchto dnech. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění klíčového předsevzetí, se kterým jsme se jako obec Drslavice do pořádání Drslavského léta pustili.

Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice

Vyúčtování - Drslavské léto 2015 (XLS)

Kalendář akcí


Sobota 6. června, areál sportovně střeleckého klubu ve Skákavci, od 10:00 hodin

II. ročník soutěžního sportovně-naučného výletu pro děti

Střelba ze vzduchovky, dětská lanovka, hasičské dovednosti, projížďka na koni, malování na obličej, občerstvení, táborový oheň, k poslechu hraje FÉNIX z Uherského Brodu. Vstup ZDARMA.

Čtvrtek 11. června, náves u kapličky
mezi cca 14:45 - 15:15 hodinou

Zastávka peletonu VI. veřejné cyklotour 2015 Na kole dětem pana Josefa Zimovčáka

Přivítání, zdravice a občerstvení účastníků, krátké kulturní pásmo, vypuštění holubů jako symbolických průvodců účastníků cyklotour. Skákací hrad pro děti.

Pátek 12. června, letní hospůdka U komára
od 18:00 hodin

Lampiony štěstí U Komára

lampiony pro děti zajištěny, skákací hrad

Pátek 19. června, sportovní areál obce
od 19:00 hodin

PÁRTY show s Morganem

Taneční zábava se skupinou Showband s výběrem aktuálních i starších hitů pod taktovkou Pavla Březiny, bývalého člena skupiny Argema. Občerstvení zajištěno, půlnoční ohňostroj. Vstupné 50,- Kč.

Víkend 26. - 27. června, hospoda v Polyfunkčním domě od 16:00 hodin

II. ročník minislavností piva

Po oba dny ochutnávka piv pivovaru Uherský Brod, Mirovy hamburgery + 3 druhy guláše. V pátek bude k tanci a poslechu hrát skupina FÉNIX, v sobotu harmonika + soutěž v pití piva na čas

Pátek 3. července, sportovní areál obce
od 19:00 hodin

Tradiční hasičský výlet

Hraje taneční zábava se skupinou PREMIER, rocková kapela, kterou proslavil hit Hrobař. Ohňová show FUERZA DEL FUEGO. Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné 50,- Kč.

Sobota 18. července, sportovní areál obce
od 19:00 hodin

Myslivecká noc

Taneční zábava se skupinou HBS, tradiční rocková skupina oblasti Uherskobrodska. Bohaté občerstvení zajištěno, zvěřinové speciality. Vstupné 50,- Kč.

Neděle 2. srpna, sportovní areál obce
od 13:00 hodin

Tradiční nohejbalový turnaj trojic „O pohár starosty obce“

Občerstvení zajištěno, startovné 50,- Kč

Neděle 16. srpna, na návsi u kapličky
od 14:00 hodin

Po stopách našich předků

Slavnostní mše svatá při příležitosti nově revitalizovaného okolí kaple, poté pěší pouť zúčastněných ke křížku ve Vrhových. Občerstvení zajištěno.

Neděle 23. srpna, sportovní areál obce
od 14:00 hodin

II. ročník charitativní akce „Společně s radostí“

Závody dětí na kole „O pohár Josefa Zimovčáka“, malování na obličej, ukázky jízdy krasojezdkyně, táborový oheň. Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje skupina FAST band, vystoupení Veleťánku. Vstupné dobrovolné, celý výtěžek bude předán na konto Nadace Josefa Zimovčáka.

Neděle 30. srpna, místo po zaniklém zámečku Pepčín v kú Drslavice, od 14:00 hodin

Rozloučení s prázdninami na Pepčíně

Soutěže a hry pro děti, táborový oheň, hudební produkce, občerstvení zajištěno.

Víkend 4. - 5. září, hospoda v Polyfunkčním domě
od 16:00 hodin

Zvěřinové hody

Ochutnávka specialit: daňčí svíčková, kančí výpečky, zvěřinový guláš. V sobotu k tanci a poslechu hraje skupina MERLIN z Hluku.

Sobota 19. září, Obecní dům
od 17:00 hodin

Košt burčáku a vína s ukázkou zpracování hroznů

Pod záštitou ministra zemědělství pana Mariána Jurečky. Pestrý program pro všechny věkové kategorie, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. Vstupné 50,- Kč.

Partneři

Děkujeme za Vaši podporu.Vážení návštěvníci,

přinášíme vyúčtování a zhodnocení prvního ročníku Drslavského léta, projektu, jehož hlavním cílem bylo pozvednout kulturně společenský život, podpořit mezigenerační setkávání a sounáležitost na ose děti-rodiče-prarodiče, navázat na tradici tanečních zábav sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, a v neposlední řadě podpořit a motivovat spolky a sdružení zde působící. Několik akcí mělo sportovně-soutěžní a také vzdělávací podtext a významnou roli hrál i charitativní rozměr daný partnerstvím obce s nadací Josefa Zimovčáka Na kole dětem.

K naplnění těchto odvážných cílů bylo potřebné zajistit finanční prostředky a zde bych chtěl ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří byli štědří a umožnili nám uskutečnit původní záměr tak, jak jsme si představovali. Jistota finančních prostředků, které jsme pak mohli reinvestovat do jednotlivých akcí, "rozvázala ruce" nejenom obci Drslavice jako hlavnímu pořadateli produkcí, ale především pořádajícím spolkům. Ty nemuseli mít obavy o to, že prodělají a důležité také bylo, že jsme si mohli dovolit "mnoho muziky za málo peněz" - jednotná cena vstupného 50,- Kč u tanečních zábav byla vskutku lidová. Tím jsme vytvořili i předpoklad vysoké návštěvnosti a tím i potenciálního zisku, který do poslední koruny zůstával v kapsách pořádajících spolků a sdružení. Konstatuji, že se podařilo tyto naše představy a původní předpoklady beze zbytku realizovat, a osobně z toho mám velkou radost.

Úvodem předkládaného vyúčtování bych chtěl konstatovat, že na příjmové straně nejsou zohledněny příjmy ze vstupného a prodeje jednotlivých pořádajících spolků a sdružení, které zůstaly v jejich pokladnách a jejich výše nás ani nezajímala. Příjmy a výdaje tvoří pouze položky, které protekly rozpočtem obce a jsou tedy předmětem jejího hospodaření. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které probíhá v těchto dnech. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění klíčového předsevzetí, se kterým jsme se jako obec Drslavice do pořádání Drslavského léta pustili.

Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice

Vyúčtování - Drslavské léto 2015 (XLS)


Partneři akce